زندگی را در درونت معنی کن....
همچون باران باش رنج جداشدن ازآسمان رادرسبز کردن زندگی جبران کن ......
سال نوتون مبارک

arezooOoo

Sat 21 Mar 2015 | 1:17 AM | MerSede |

we are need U

Be your self!!!!!

Thu 19 Feb 2015 | 10:25 AM | MerSede |

چه کلمه ی مظلومی است تقدیر

که همه تقصیرهای ما را به گردن می گیرد.

Sun 15 Jun 2014 | 17:42 PM | Fatemel-l |

سه دسته ازآدمهاراهیچ گاه فراموش نکنید.....
کسانی که درسختی ها یاریتان کردند،
کسانی که درسختی ها رهایتان کردند
و
کسانی که درسختی ها گرفتارتان کردند.......

Mon 26 May 2014 | 12:55 PM | arezooOoo |


ناگهان یک صبح زیبا آسمان گل کرده بود

خاک تا هفت آسمان، بغض تغزل کرده بود

حتم دارم در شب میلادت، ای غوغاترین!

حضرت حق نیز در کارش تأمل کرده بود

هر فرشته، تا بیایی، ای معمایی ترین!

بال های خویش را دست توسل کرده بود


میلاد امام علی(ع)آغازگر اشاعه عدالت و مردانگی و معرف

والاترین الگوی شهامت و دیانت، بر عاشقانش مبارک باد . .

 


Sun 11 May 2014 | 16:16 PM | Fatemel-l |

وقتی مردان ، حرمت مرد بودنشان را بدانند و زنان، شوکت زن بودنشان را!
مردان همیشه مرد میمانند و زنان، همیشه زن!
آنگاه هر روز نه روز "زن" ، نه روز "مرد"
بلکه روز انسان است...
Thu 24 Apr 2014 | 14:38 PM | MerSede |

انسان های ساده را احمق فرض نکنیم....

آنها خودشان نخواستند هفت خط باشند....

Sun 13 Apr 2014 | 19:10 PM | Fatemel-l |

زندگی هرچه که هست میگذر...فقط این رابه یادداشته باش

       نوع گذشتن آن راتورقم میزنی

Sat 12 Apr 2014 | 21:27 PM | MerSede |


آمدن بهار و این عید باستانی بر شما مبارک

از طرف بچه هایliliaa

Tue 25 Mar 2014 | 14:6 PM | Fatemel-l |

عبرت هاچه فراوان اند!عبرت پذیرفتن هاچه اندک...
Thu 6 Mar 2014 | 21:52 PM | MerSede |

آدم های موفق، همیشه به دنبال فرصت هایی برای کمک به دیگران هستند... ،
افراد ناموفق همیشه می پرسند : " این کار، چه سودی برای من دارد؟ "

"برایان تریسی"
Sun 23 Feb 2014 | 13:31 PM | arezooOoo |

مراقب افکارت باش             چون افکارت گفتارت را می سازد

مراقب گفتارت باش            چون گفتارت اعمالت را می سازد

مراقب اعمالت باش            چون اعمالت عاداتت را می سازد

مراقب عاداتت باش            چون عاداتت شخصیتت را می سازد

مراقب شخصیتت باش         چون شخصیتت سرنوشتت را می سازد

Sun 16 Feb 2014 | 14:12 PM | Fatemel-l |

Sat 15 Feb 2014 | 20:21 PM | arezooOoo |

عصاب چيست؟چيزى كه هيچ كس نداردوتوقع دارند كه تو حتما داشته باشى                                                                                          .......                                                                                                                                                                                        توقع چيست؟چيزى كه همه دارند ولى تو نبايد داشته باشى

Thu 13 Feb 2014 | 14:26 PM | s@eidel-l |

اون لـحـظـه ای کــه
یــه نـفـر بـهت مـیـگه:
" تـو اونـقـدرا هـم عــالـی نـیـسـتـی "
هـمـون لـحـظـه ایـه کـه بـایـد مـطـمـئـن بـشـی
خـیـلی بـهـتـر از اونـــی ...
Sun 9 Feb 2014 | 22:14 PM | MerSede |

زلال كه باشى سنگ هاى كف رود خانه ات رامى بينند،بر مى دارند                                                                                                      ونشانه مى روند درست به سوى خودت

Sun 9 Feb 2014 | 16:0 PM | s@eidel-l |

انسانهای "افــسـرده" در "گـذشـتـه" زندگی میکنند...
انسانهای"مـضـطـرب"در"آیـنـده"...
و

 انسانهای "آرام" در"حــال"...!

تو جزو کدام دسته ای؟

Sat 8 Feb 2014 | 23:45 PM | arezooOoo |

ما درخت های این باغ پژمرده

پامال زمستان ها،

همگی تشنه ایم،تشنه بارانیم.

به جوهای خشکی که از پای ما می گزرد منگر!

این جوهای بزرگ آب ندارند.

آب دارند اما به ریشه ها ی ما نمی رسند،

به ریشه ی ما میرسند،

اما آب هایی شور و تلخ و آلوده اند...


Fri 7 Feb 2014 | 18:54 PM | Fatemel-l |

هیتلر میگه ;وقتی پیروز میشوی نیاز به توضیح نداری و وقتی شکست میخوری چیزی برای توضیح دادن نداری 
Mon 3 Feb 2014 | 18:17 PM | MerSede |

کســی نمـــــیتونه تــعیین کـــنه چـــه اتــفاقـــی بـــدتـــــره
"طاقـــــــــت" مــــنو و تـــــــــو فـــــقط تـــعــــــیین کنـــــنده اســت 
Sun 2 Feb 2014 | 14:24 PM | MerSede |

پشت سایه هم که مخفی شوی
عاقبت
در ساعتی در روز
خورشید
بالای سرت قرار خواهد گرفت...

Sat 1 Feb 2014 | 21:28 PM | MerSede |

آدمها رااز روی عکس هایشان نشناسید…
آدمها ازبی حوصلگی هایشان…
ازخستگی هایشان…
ازدلتنگیاشون…
ازغصه هاشون…
عکس نمی گیرند!

Fri 31 Jan 2014 | 11:48 AM | arezooOoo |

زندگى سخت ترين آزمون است خيلى از مردم مرود مى شوند چون سعى در كپى ازديگران دارند و متوجه نيستند كه هركس برگه سوال متفاوتى دارد

Thu 30 Jan 2014 | 18:15 PM | s@eidel-l |

ایستادگی کن

تا روش بمانی

افناده ها

زود خاموش می شوند

                                                                                                                                                            ( احمد شاملو )

........


گذران عمر انسان ها ،نشان درک شان از هستی نیست،

بلکه مسئولیت پذیری شان است

که آنهارا بزرک می کند.
Thu 30 Jan 2014 | 18:15 PM | Fatemel-l |

در جهان چیزی به نام اغاز و پایان وجود ندارد.
زندگی امروز خود را به شیوه ای بگذرانید
که گویی همه چیز همین امروز است
Thu 30 Jan 2014 | 11:7 AM | MerSede |

مردمانی در مصر زندگی میکنند که معتقدند پس از مرگ تنها دو سوال از آنها پرسیده میشود،آیا شادی را یافتی؟آیا شادی آفریدی؟
Wed 29 Jan 2014 | 13:10 PM | arezooOoo |

حـماقـت بـزرگـي اسـت كـه آدمـي بـه مـنظـور بـرنـده شـدن در بيـرون در درون ببـازد.
( آرتـور شـوپـنـهـاور )

Tue 28 Jan 2014 | 15:19 PM | MerSede |

بخشنده بودن بیشترازانکه توانایی مالی بخواهدقلبی بزرگ میخواهد!
Sun 26 Jan 2014 | 13:52 PM | MerSede |

هيچ وقت مغرور نشو،برگ ها وقتى مى ريزندكه فكر مى كنند طلا شده اند
Sat 25 Jan 2014 | 17:3 PM | s@eidel-l |